Xem trong cửa sổ lớn

<iframe src="http://4cham0.vn/ajax--panorama/kind-post/1084" width="100%" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="true" ></iframe>

Nếu chưa có dịp ghé Coffee & Home 4.0, bạn có thể dạo trước không gian showroom qua trang tương tác VR 720 độ và tìm hiểu các sản phẩm trưng bày tại đây.

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.